علمی

آموزشگاه اتومکانیک رخشا

نمونه سوالات آزمون برق خودرو                                     مربی : مرتضی عطایی نژاد

1- کدام گزینه جز بهداشت عمومی محسوب می شود؟

جواب : پاکیزه نمودن محیط کار

2- واحد فشار کمپرس در سیستم متریک کدام است ؟

جواب : کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، Kg / Cm2 ( در سیستم اینچی پوند بر اینچ مربع ) Lp / in2

3- اگر باتری زیر دستگاه شارژسریع شروع به جوشیدن کند؟

جواب : باتری خراب می باشد و قابل استفاده نیست

4- کاربرد سوزن خط کش پایه دار برای چیست؟

جواب : جهت ترسیم خطوط موازی است.

5- زاویه تیغه اره نسبت به قطعه کار چند درجه است؟

جواب : 30درجه

6- قلاویز چپ گرد برای ؟

جواب : خارج نمودن پیچ های شکسته راست گرد از قطعه کار است.

7- دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟

جواب : جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

8- اتصال دائم کدام گزینه زیر است؟

جواب : پرچ کاری(نیمه دائم) ، جوشکاری( دائم ) پیچ ومهره ( موقت ) ، لحیم کاری(نیمه دائم(

9- برای ایجاد شیار های هلالی شکل از کدام قلم استفاده می شود؟

جواب : قلم لب گرد

10-لحیم سخت کدام گزینه است؟

جواب : لحیمی که نقطه ذوب آن از 450درجه بیشتر است.

11-لحیم نرم کدام گزینه است؟

جواب : لحیمی که نقطه ذوب آن از 450درجه کمتر است.

12- کدامیک از گزینه های زیر جزو اجزا متری می باشد؟

جواب : سانتی متر

14- دیود موازی با سیم پیچ رله به چه منظوری است؟ جواب : محافظ مدار در برابر قطع و وصل جریان می

 باشد.

16- اگر در مدار سه لامپ با مقاومت 2و3و4اهمی را به صورت سری ببندیم،مقاومت کل کدام است؟9 اهم

 

17- توان یک لامپ 12ولتی 21وات می باشد،شدت جریان عبوری آن چقدر ا ست؟

1.75آمپر   ،                  P = V × I              ,             I = P ÷ V

18- مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2اهم و شدت جریان برابر با 8آمپر ،اختلاف سطح مدار محاسبه کنید؟ جواب : 16 ولت

19- دیود زینر در چه موردی استفاده می شود؟

جواب : برای تثبیت ولتاژاستفاده می شود.

20- واحدهای مقاومت-ولتاژ-شدت جریان-توان الکتریکی کدام است؟

جواب : اهم-ولت-آمپر-وات

21- توان الکتریکی وسایل برقی چگونه تعیین می شود؟

جواب : حاصلضرب شدت جریان در ولتاژالکتریکی

22- خاصیت سیمهای افشان نسبت به سیمهای تک رشته (مفتولی)در کدام گزینه صحیح است؟

جواب : افزایش شدت جریان عبوری و تلفات کم

23- کدام یک از مطالب زیر در باره ولتاژ الکتریک درست است؟

جواب :  نیروی که به الکترون وارد میشود و آنرا به حرکت در می آورد.

24- برای یک سو سازی کامل برق تک فاز و سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟

جواب : 4و6

25- نسبت اختلاط آب مقطر و اسید به روش وزنی به ترتیب؟

جواب : ( 63%و37% ) (نسبت وزنی)                                 ( 27% و 73%) ( نسبت حجمی)

26- بهترین آزمایش برای برسی شرایط داخلی موتور استارت؟ آزمایش زیر بار است

27- اگر از یک باتری 12ولت 120آمپر ساعتی جریان معادل 6 آمپر کشیده شود باتری در چه مدت زمانی دشارژ می شود؟

جواب : 20ساعت

28- ضعیف روشن ماندن چراغ شارژ در حالت روشن بودن موتور به دلیل چیست؟

جواب : ضعیف بودن ولتاژخروجی

29- رله(آفتامات)در مدار به چه منظور استفاده می شود؟

جواب : ثابت کردن ولتاژ استفاده می شود.

30- شماره های 30-15-50-31در نقشه مدارات به ترتیب کدامند؟

جواب : مثبت باتری-مثبت کویل-استارت-بدنه

32- مقاومت حرارتی NTC , PTC چیست؟

جواب : NTC با افزایش حرارت مقاومت آن کم می شود  ، PTC با افزایش حرارت مقاومت آن زیاد میشود

33- در موتور شیشه شور برقی در صورتی که سیم مثبت ومنفی آن اشتباه وصل شود؟

جواب : قدرت پمپ کاهش میابد.

34- دور کند در موتور بخاری ،چه زمانی است؟

جواب : جریان آرمیچر از مقاومت عبور کند

35- چند مدار الکتریکی در مدار سیستم کولر موجود است؟

جواب : مدار دریچه گاز،کلاچ الکتریکی کمپر سور و فن

36- برق تغذیه رادیو پخش از کجا تامین می شود؟

جواب : یکی از باتری و دومی از ACC سوئیچ

37- فشار مورد نیاز در سیستم سوخت رسانی انژکتوری حدودا چقدر است؟

جواب : 3.5 تا 5 bar

38- سنسور ضربه (ناک)چه وظیفه ای دارد؟

جواب : تولید سیگنال الکتریکی بر اساس صدای کوبش در موتور

39- سیم پیچ تحریک در دینام جریان مستقیم در کجا قرار دارد؟

جواب : در کفشک ها

40- در آفتامات آلترناتو پیکان بین زغال منفی و بدنه آفتامات ..........وجود دارد؟

جواب :  رابط

43- کم بودن زاویه داول چه اثری در کار موتور دارد؟

جواب : کوئل کاملا اشباع نشده،قدرت جرقه کم  موتور آدوانس می باشد

44- شماره پایه های سویچی به ترتیب :30-15-50،معادل کدام گزینه زیر می باشد؟

جواب : مثبت باتری-مثبت کویل-استارت

45- سرعت سنج خودورهی انژکتوری از کدام قسمت اطلاعات می کند؟

جواب : از سنسور کیلومتر

46- در مدار شیشه بالا بر برقی چه عاملی باعث بالا و پائین رفتن شیشه می شود؟

جواب : عکس شدن جای سیم مثبت و منفی در سر ورودی برق الکتروموتور

47- برای یک دزدگیر ساده معمولا از چند رله استفاده می شود؟ جواب : یک رله

 

48- کدامیک از عملیات کارگاهی روی صفحه صافی انجام می شود ؟

جواب : خط کشی

49-چرا ضخامت شیار اره کاری یا برش کاری از ضخامت تیغ اره بیشتر است ؟

جواب : برای جلوگیری از گیر کردن تیغ اره در تیغه کار

50- گام دنده چیست ؟

جواب : فاصله راس یک دندانه تا دندانه دیگر

56- یک استارت 12 ولتی 9/0 کیلو واتی چند آمپر جریان مصرف می کند ؟

جواب : 75 آمپر     ،         I = P / V

57- برای آزمایش نشان دهنده بنزین از نوع دو بوبینه اگر سیم را به باک اتصال بدنه کنیم عقربه خالی نشان می دهد .

58- کار شیره انبساط در سیستم کولر چیست ؟ جواب : کنترل کننده گاز ورودی به اواپراتور

59- کندانسور : گاز فشرده شده توسط کمپرسور کولر را دریافت می کند .

60- کلاج الکترومغناطیسی کمپرسور : قطع و وصل کردن گاز کولر

61- سنسور فشار گاز کولر : کنترل کننده گاز کولر

62- ECU چیست ؟ یک پردازشگر است .

63- رله ولتاژ آفتامات در نوع دینام دارای چند سیم پیچ است ؟ یک نوع سیم پیچ با سیم پیچی نازک

64-در اتوماتیک استارت که دارای بوبین می باشد : دو سر بوبین ها مشترک هستند و متصل به سوئیچ می باشند ( ST سوییچ و ST استارت )

65- سیم پیچ های کویل : ضخامت سیم پیچ سانویه کم و تعداد دور آن زیاد است .

ضخامت سیم پیچ اولیه زیاد و تعداد دور آن کم است . 

66- در کدامیک از گزینه ها شدت جریان ارسالی به الکتروموتورهای قفل مرکزی خودرو صحیح بیان شده است ؟جواب : جریان به صورت لحظه ای توسط کلید به هر قفل ارسال می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  1- کدام گزینه جز بهداشت عمومی محسوب می شود؟

 جواب : پاکیزه نمودن محیط کار

2-  اگرباطری زیر دستگاه شارژ سریع به جوشیدن کند؟

جواب : باتری خراب می باشد وقابل استفاده نیست

3- کاربرد سوزن خط کش پایه دار برای چیست؟

جواب : جهت ترسیم خطوط موازی است.

4-  برای بریدن قطعات مسی و آمومینیومی از کدام تیغه اره های زیر استفاده می شود؟

جواب : 14 تا 16 دندانه در اینچ ( دندانه درشت ) ، 18 تا 22 دندانه ( دندانه متوسط برای بریدن فولاد ریخته گری ) ، 28 تا 32 دندانه ( دندانه ریز برای بریدن فولاد سخت و قطعات ظریف )

5-  قلاویز چپ گرد برای ؟

جواب : خارج نمودن پیچ های شکسته راست گرد از قطعه کار است.

6-  دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟

جواب : جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

7-  کدامیک از اتصالات زیر موقتی است؟

جواب :  لحیم(دائم ، نیمه دائم)،پیچ و مهره(موقت) ،جوش(دائم)،پرچ(نیمه دائم) ، خارپین (موقت)

8-  برای محاسبه اندازه ورق قبل از خم کاری باید کدام قسمت ورق اندازه گیری شود؟

جواب : قسمت روی ورق(خم داخل)

9-  جهت لحیم نرم از چه موادی استفاده میشود؟

جواب : از سرب استفاده می شود.

10-  کدامیک از گزینه های زیر جزو اجزا متری نمی باشد؟

جواب : کیلوگرم

11-  کدام یک از مطالب زیر در باره ولتاژ الکتریک درست است؟

جواب : نیروی که به الکترون وارد میشود و آنرا به حرکت در می آورد

12-  اگر دو مقاومت 10 اهمی موازی شود معادل مقاومت چقدر خواهد بود؟

جواب : 5 اهم       ،           

13- خاصیت سیمهای افشان نسبت به سیمهای تک رشته (مفتولی)در کدام گزینه صحیح است؟

جواب : افزایش شدت جریان عبوری و تلفات کم انرژی

 

 

 

15-  مهمترین عامل تحریک دزدگیر های الکتریکی رله ای چه چیز است؟

 جواب : باز شدن درب های اتومبیل

16- کلید زمانی در سیستم برف پاکن برای چیست ؟

جواب : برای اتوماتیک کردن برف پاکن با فاصله زمانی کوتاه

17- خاصیت مدار سری کدام گزینه بیان شده است؟

جواب : ثابت بودن شدت جریان کلیه مصرف کننده ها

18 -  خاصیت مدار موازی کدام گزینه بیان شده است؟

جواب : ثابت بودن ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) کلیه مصرف کننده ها

19-  برای یکسوسازی کامل برق تک فازو سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟

جواب : 4و6

20-  دیود زینر در چه موردی استفاده می شود؟

جواب : برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود

21-  مقاومت الکتریکی یعنی چه؟

جواب : هادی ای که مقدار معینی از خود جریان عبور می دهد

22-  به اتمهایی که کمتر از 4الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه می گویند؟

 جواب : عایق(بیشتر از 4 الکترون) ، هادی(3الکترون) ، نیمه هادی( کمتر از 4 الکترون)

23-  اگر چهار مقاومت2و3و4و5اهمی را با هم به صورت سری ببندیم مقاومت کل مدار چقدر می شود؟

جواب : 14اهم                                                                                                                   Rt = R1 + R2 + … 

24-  واحدهای مقاومت-ولتاژ-شدت جریان-توان الکتریکی کدام است؟

جواب : اهم ()- ولت (v)- آمپر(A) -  وات (w)

25- توان الکتریکی وسایل برقی چگونه تعیین می شود؟

جواب : حاصلضرب شدت جریان در ولتاژالکتریکی

26- مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2 اهم و شدت جریان برابر با 8 آمپر ،اختلاف سطح مدار محاسبه کنید؟

جواب : 16 ولت                                                                                                                              V = I × R

27-  اگر کابلهای مثبت و منفی دستگاه شارژ به باتری اشتباه وصل شود؟

جواب : دیود یکسوساز دستگاه شارژمی سوزد.

28-  بهترین آزمایش برای برسی شرایط داخلی موتور استارت؟

جواب : آزمایش زیر بار است

29-  ضعیف روشن ماندن چراغ شارژ در حالت روشن بودن موتور به دلیل چیست؟

جواب : کاهش ولتاژتولیدی ا لترناتور

30-  حداکثر ولتاژشارژ برای دو باتری 12 ولت سری شده چه قدر است؟

جواب : 28 ولت

31- در مدار سری ،اگر یک مصرف کننده بسوزد چه اتفاقی می افتد؟

جواب : بقیه مصرف کننده ها خاموش می شوند

32-  وظیفه کلید های لای دری در مدار چراغ سقف چیست؟

جواب :  قطع و وصل اتصال منفی چراغ سقف

33-  چراغ های مه شکن را با چه لامپهایی نباید تحت هیچ شرایطی روشن کرد؟

جواب : با چراغ های کوچک

34- شناور بنزین وقتی بالا باشد چه حالتی دارد؟

جواب : مقاومت آن زیاد می شود.

35- در موتور برف پاک کن دو سرعته ،سه زغال در حالت دور تند؟

جواب : جریان آرمیچر زیاد می شود

36- شناور بنزین وقتی پایین باشد چه حالتی دارد؟

جواب : مقاومت آن کم می شود.

37- دور کند در موتور بخاری ،چه زمانی است؟

جواب : جریان آرمیچر از مقاومت عبور می کند .

38- نوع گاز استفاده شده در کولر اتومبیل چیست؟

R 134 A :جواب

39- چرا برق رادیو پخش از دو جا گرفته می شود؟

جواب : یکی برق اصلی و دومی حافظه

40- معمولا برق پمپ بنزین از کجا تامین می شود؟

جواب : از رله دوبل

41- تجدید حافظه  ECU  به چه منظور انجام می شود؟

جواب : شناسایی قطعات

42- وظیفه آفتامتهای ترانزیستوری در آلترناتورها عبارتست از؟

جواب : قطع و وصل جریان روتور

43- برای یکسوسازی تمام موج مولد متناوب یک فاز با سیم پیچ دوبل به چند دیود نیاز می باشد؟

جواب :4

44- مدار منفی اتوماتیک استارت هایی که روی خود استارات نصب می شود؟

جواب : از طریق پوسته استارت تامین می شود

45- وظیفه خازن در دلکو چیست ؟

جواب :(فیوز دلکو) تقویت مدارثانویه وافزایش طول جرقه

46- شماره پایه های سویچی به ترتیب :30-15-50،معدل کدام گزینه زیر می بشاد؟

جواب : مثبت باطری(BAT) مثبت کویل(IGN)-استارت (ST)

 

47- اگر فرکانس پالس های کویل 1800باشد،دور سنج چه دوری را نشان می دهد؟

جواب : 1800دور

48-در مدار شیشه بالا بر برقی چه عاملی باعث بالا و پائین رفتن شیشه می شود؟

جواب : عکس شدن جای سیم مثبت و منفی درسر ورودی برق الکتروموتور

49- برای یک دزدگیر ساده معمولا از چند رله استفاده می شود؟

جواب : یک رله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  در مورد برق گرفتگی رعایت کدام مورد بهتر است؟  دورکردن سیم برق بایک وسیله عایق

2.  واحد فشارکمپرس در سیستم متریک کدام است؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

3.  زاویه تقسیمات یک 6 ضلعی چند درجه است؟ 60درجه

4.  برای اره کاری قطعات سخت افزاری از چه نوع اره ای استفاده می شود؟ اره الماسه

5.  مشخصات قلاویزی عبارت است ازM14*1,25 مفهوم این عبارت چیست؟ M:میلیمتری 14:قطر خارجی 1،25:گام

6.  دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟  جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

7.  اتصال دايم کدام گزینه است؟ جوشکاری

8.  برای محاسبه اندازه ورق قبل از خم کاری باید کدام قسمت ورق اندازه گیری شود؟ قسمت روی ورق  ( خم داخلی )

9.  نشادر در لحیم کاری به چه منظور استفاده می شود؟ جهت پاک کردن قشر اکسید فلز استفاده می شود.

10.         کدام یک از گزینه های زیر جزو اجزاء متری می باشد؟ سانتی متر

11.         قطع بودن مدار اولیه کویل را چگونه می توان تشخیص داد؟ به وسیله اهمتر که به دو سر مدار اولیه وصل می شود.

12.         مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2 اهم و شدت جریانی برابر با 8 آمپر ،اختلاف سطح مدار را محاسبه کنید؟ 16 ولت

13.         برای یکسو سازی کامل برق تک فاز و سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟ 4و6

14.         تعریف وات کدام گزینه است؟ حاصل جمع ولتاژ و آمپر

15.         کدام یک از روابط زیر فرمول قانون اهم را نشان می دهد؟الف: U=I*R         ب:E=I*R

16.         به اتمهایی که کمتر از 4 الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه می گویند؟ هادی

17.         اگر در مدار سه لامپ با مقاومت 2و3و4اهمی را به صورت سری ببندیم ، مقاومت کل کدام است؟ 9اهم

18.         کدام یک ار مطالب زیر درباره ولتاژ الکتریکی درست است؟ نیروی که به الکترون وارد می شود و آنرا به حرکت در می آورد.

19.         انتخاب فیوز در یک مدار برقی تابع کدام کمیت زیر است؟ شدت جریان مصرف کننده ها

20.         مهم ترین عامل تحریک دزدگیرهای الکتریکی رله ای چه چیز است؟ باز شدن درب های اتومبیل

21.         اگر دو مقاومت 10اهمی موازی شود معادل مقاومت چقدر خواهد شد؟ 5 اهم

22.         دیود زنر در چه مواردی استفاده می شود؟ برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود.

23.         تاثیرات دمای محیط بر غلظت مایع الکترولیت باطری در کدام گزینه صحیح است؟ با افزایش دمای محیط غلظت الکترولیت کاهش می یابد.

24.         در اتئماتیک استارت ابتدا و انتهای سیم پیچ کشنده به کجا متصل است؟ ترمینال  ST و ورودی برق جریان زیاد به استارت

25.         اگر از یک باطری 12 ولت 120 آمپر ساعتی جریانی معادل 6 آمپر کشیده شود باطری در چه مدت زمانی دشارژ می شود؟ 20 ساعت

26.         ولت متر و آمپرمتر به ترتیب در مدار به چه صورت وصل می کنند؟ موازی وسری

27.         سه نوع مدار اصلی الکتریکی کدامند؟  مدار سری،مدار موازی ، مدارمختلط

28.         مقاومت حرارتی NTC  چیست؟ با افزایش حرارت مقاومت کمتر می شود.

29.         در موتور برف پاک کن دوسرعته ، سه زغال، در حالت دور تند: جریان آرمیچر زیاد می شود.

30.         دور کند در موتور بخاری ، چه زمانی است؟ جریان آرمیچر از مقاومت عبور کند.

31.         تغذیه کلید شیر برقی گاز کولر در اتومبیل از کجا تامین می شود؟ از کلید مستقل به دلخواه راننده

32.         برق تغذیه رادیو پخش از کجا تامین می شود؟یکی از باطری و دومی از ACC سوییچ

33.         معمولا برق پمپ بنزین از کجا تامین می شود؟ از IGN  سوییچ

34.         وظیفه سنسور دریچه گاز چیست؟ اندازه گیری حجم هوایی ورودی

35.         حد وصل شدت پلاتین رله قطع و وصل برای عمل شارژ چه مقدار می باشد؟ 7/12تا3/13 ولت

36.         سیم پیچ کشنده در اتوماتیک استارت چه زمانی فعال می شود؟ به  محض چرخش سویچ به حالت  ST

37.            برای از بین بردن پارازیت در سیستم برقی خودرو و ترجیحا از کدام اجزا زیر استفاده می شود؟ خازن

38.         شماره پایه های سوییچی به ترتیب : 30 15 50 ، معادل کدام گزینه زیر می باشد؟ مثبت باطری _ مثبت کویل _ استارت

39.         پالس های دور سنج چگونه شمارش می شوند؟ تعداد پالس قطع و وصل منفی تقسیم بر دو

40.         در کدام گزینه شدت جریان ارسالی به الکترو موتور های قفل مرکزی خودرو صحیح بیان شده است؟ توسط دستگاه مرکزی (سنترال ) حداکثر 5/0 ثانیه جریان به الکتروموتورها ارسال می گردد. 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:25  توسط مهندس سیاوش کرمی  |