علمی

 نمونه سوالات مکانیک خودرو                 آموزشگاه رخشا                  مربی: مرتضی عطایی نژاد  

 

1-یک کیلو گرم متر برابر است با ؟ 2/7فوت پوند است.

 

2-برای مشخص نمودن نوع دنده پیچ از کدام ابزارهای زیر استفاده می شود؟ گام سنج

 

3-گام دنده در پیچهای میلیمتری عبارتست از ....؟ فاصله سر یک دنده تا سر دنده دیگر

 

4-چپ و راست بودن دندانهای تیغه اره بمنطور ؟ سهولت حرکت و جلوگیری از اصطحکاک میباشد.

 

5-واحد فشار کمپرس در سیستم متریک چیست؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع kg/cm2

 

6-فرنگی پیچ یکی از اتصالات........در صنایع فلزی ورقکاری می باشد.؟ ورق ها

 

7-حرکت الکترون در یک هادی راچه مینامند؟جریان الکتریسیته

 

8-تعداد صفحات مثبت و منفی در باطری 12ولت 11 پلیت چند عدد می باشد؟ 66

 

9-در مقاومت متغیر NTC با افزایش دما مقدار جریان مقاومت چه تغیری  میکند ؟ کم میشود

 

10-اگر یک مدار سری یک مصرف کننده قطع شود چه اتفاقی می افتد؟ کلیه مدار خاموش میشود.

 

11-برق چراغ جلو از کجا گرفته می شود؟ مستقیم میگیرد

 

12-با افزایش مقاومت جریان چه تغیری می کند؟زیاد میشود

 

13-جهت استفاده از باطری کمکی بایستی باطریها به چه روشی بسته شوند؟موازی

 

14-دلیل خال زدن مرتب پلاتین؟ لقی میل دلکو و خرابی خازن

15-هنگام رقیق کردن اسید سولفوریک غلیظ : اسید سولفوریک باید در ظرف پراز آب ریخته و ضمنا باید آب را دائم بهم بزنیم.

 

16-علت لرزش اتومبیل هنگام حرکت و رها کردن پدال کلاچ معیوب بودن ؟ فنر های توپی صفحه کلاچ

 

17-کدام یک از قطعات زیر نقش هماهنگ کننده (سنکرون)بین دو دنده رابرعهده دارد؟دنده برنجی

 

18-در صورتیکه صفحه کلاچ خورده شود خلاصی پدال کلاچ چه تغیری می کند؟کم میشود

 

19-سیلندر چرخ در ترمز کفشکی سیمپلکس چگونه است ؟ دو سیلندر یکطرفه

 

20-اگر ترمز چرخ های عقب دارای دو سیلندر یک طرفه در بالا و پایین باشد نوع ترمز؟دو بلکس می باشد

 

21-دلیل کوچکتر ساختن بشقاب یا قسمت قارچی شکل سوپاپ دود چیست؟کمتر گرم شدن سوپاپ

 

22-اگر پروانه واتر پمپ موتور پشت رو بسته شود؟جهت عبور هوا بر عکس میگردد

 

23-فشنگی روغن در سیستم روغنکاری اتومبیل تابعی است از متغییر : فشار روغن

 

24 -سوپاپ PCVدر کجا و برای چه کاری تعبیه شده است ؟ سوپاپ یکطرفه خروج بخاری روغن کع روی درب سوپاپ و در سر راه خروجی تهویه کارتل قرار دارد.

 

25-آوانس سوپاپ دود را بخاطر : افزایش زمان تخلیه در نظر گرفته اند.

 

26-اگر تسمه پروانه خیلی سفت شده باشد باعث می شود ؟ بلبرینگ دینام واتر پمپ خراب میشود

 

27-وظیفه ونتوری کاربراتور؟ سرعت دادن به هوا و کاستن از فشار ونتوری میباشد

 

28-غلیظ بودن سوخت ؟ دود سیاه می دهد.

 

29-سنسور ATS همان.......................میباشد؟ سنسور دمای هوای ورودی.

 

30-قطع کردن مدار پمپ و سایر عملکرد ها در تصادفات شدید یا در زمان واژگونی اتومبیل وظیفه کدامیک از قطعات ذیل است؟سوئیچ ثقلی (اینرسی)

 

31-کارگاه باید از ............مناسب برخوردارباشد و درجه حرارت آن ......نگهداشته شود؟ تهویه :متعادل

 

32-این تعریف وظیفه کدام قطعه می باشد(مسیر باز یافت بنزین را از مخزن کنیستر به قسمت مانیفولد هوای ورودی بازوبسته میکند؟شیر برقی کنیستر

 

33-کدامیک از قطعات زیر در کلاچهای هیدرولیک وجود ندارد؟سیاره ای 

 

34- کدامیک از قطعات زیراز اجزای کلاچ هیدرولیک میباشد؟استاتور

 

35-کلاچ یکطرفه در کدام قطعه از تورک کنور توروجود دارد؟استاتور

 

36-اجزای تشکیل دهنده مبدل گشتاور کدامند؟

 

37-وظیفه دنده هرز گردها در هوزینگ؟مساوی کردن دور در دو چرخ است

 

38-دفرانسیل هپیوئیدی؟محور پنیون پایین تر از محئر کرانویل قرار دارد.

 

39-در کدامیک از انواع انتقال قدرتهای زیر نیاز به میل گاردان نمی باشد؟چرخ های محرک جلو ، نیروی محرک موتور در جلو

 

40-کدام قسمت دستگاه فرمان سوپاپ موتور (دستگاه سوپاپ )وظیفه بستن سوپاپ را دارد؟فنر سوپاپ

 

41-وظیفه سوپاپ لغزان ترموستات چیست؟ خروج بخارات آب قبل از باز شدن ترموستات

 

42-اگر سوپاپ موتوری 240درجه باز بوده و 45 درجه ریتارد داشته باشد و سوپاپ دود 245درجه باز  و 40 درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ های چند درجه است؟40 درجه

 

43-روغن سوخته چه نوع روغنی است؟روغنی است که مواد شیمیایی خود را از دست داده

 

44-در حالت روغن سوزی و سیاه کردن روغن موتور بیشتر و کاهش فشار کمتر است؟ دو پهنی سیلندر

 

45-مزایای سیستم میل سوپاپ رو چیست؟ انبساط و فرسایش دستگاه سوپاپ کمتر است

 

46-کدامیک تر عوامل زیر باعث بهم خوردن دیاگرام عملی سوپاپ می شود ؟سائیدگی نوک بادامک

 

47-جهت کم کردن خلاصی طول جعیه فرمان چه عملیاتی باید صورت گیرد؟واشر های زیر غلاف میل فرمان را اضافه نمود

 

48-زاویه تمایل جانبی چرخهای جلو نسبت به خط قائم چه نامیده میشود؟زاویه کمبر CAMBER

 

49-مراقبت های اولیه از بیمار بیهوش تا رسیدن به بیمارستان عبارت از ؟ لیاسهای تنگ بیمار را شل کنید و کلید موارد فوق را انجام دهید.

 

                                    فصل دوم

 

1-از سمبه نشان در چه مواردی استفاده میشود؟ برای نشانه گذاری بر روی فلزات

 

2-درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت است ؟ 40

 

3-مکانیزم مقابل کدام یک از اعمال زیر را نشان می دهد؟ (تماس سطحی ،سیلان ،آلیاژ شدن ) چوشکاری

 

4-در ماده 41 وظیفه شورای عالی کار چیست ؟

 

5- ساییدگی وشل شدن زنجیر جلو موتور؟ ایجاد سرو صدا می نماید و احتمال به هم خوردن تایم موتور می باشد.

 

6- وظیفه خازن در مدار جرقه چیست؟ تامیین افت ولتاژ مدار ثانویه

 

7- پلاتین در مدار چه عملی را انجام می دهد؟قطع و وصل مدار اولیه کویل

 

8-کدام مورد جز خواص واشر سر سیلندر نمی باشد؟سبک بودن وقابلیت استفاده مجدد

 

9-دلیل استفاده از آلیاژ اینوار در پیستون های آلومنیومی کدام است ؟ کنترل انبساط پیستون

 

10-کدام مورد از مزایای پوشش شیمیایی سطح پیستون محسوب نمی شود ؟جلو گیری از گریپاژ کردن پیستون در هنگام بالا رفتن بیش از حد حرارت موتو

ر

11-میزان فشردکی هوا و سوخت در کورس تراکم با جه پارامتری بیان می شود؟ نسبت تراکم

 

12-دلایل اصلاح کار سوپاپ ها (تایمینگ سوپاپ ها )چیست؟استفاده از اینرسی گاز در شارژ بهتر سیلندر

 

13-مهم ترین علت فیلر گیری چه می تواند باشد؟تنظیم دقیق تر تایم موتور

 

14-پس از هر بار گاز دادن ناگهانی و رها کردن پدال گاز،خروج دود آبی رنگ از اگزوز نشانه؟ روغن سوزس موتور در اثر نشتی گیت ها می باشد.

 

15-اصطکاک غلظتی چیست و در کجا از این خاصیت اسفاده می شود؟مقاومت برشی که در بین لایه های روغن وجود دارد و در روغن کاری قطعاتی که در معرض حرارت می باشند.

 16-در کدام نوع از اندازه گیری لقی یاتاقان ها از خط کش مخصوص (شابلون رنگ ) استفاده می شود؟ روش پلاستیکی گیج

17-فشار منفی در سیستم اگزوز چیست و چه اثری در کار کرد موتور دارد؟فشاری است مخالف گازهای خروحی و باعث افزایش مصرف و کاهش قدرت موتور میشود

 

18-در کاربراتور ونتوری متغیر عامل بالا رفتن پیستون چیست؟اختلاف فشار بالا و پایین دیافراگم لاستیکی

 

19-جریان هوای ورودی به موتور در حالت دور آرام توسط .......کنترل می شود؟موتور مرحله ای

 

20-کدام مورد از وظایف شیر کنترل هوای دورآرام (استپر موتور )نم باشد؟فرستادن سیگنال دور آرام به واحد کنترل الکترونیکی جهت کنترل دور آرام

 

21-ولتاژ خود القا در کدام یک از سیم پیچهای کوئل القا می گردد؟ در هسته کوئل بوجود می آید

 

22-در دلکو،زاویه داول(زاویه مکث )مربوط به چیست؟زاویه بسته بودن و باز بودن دهانه پلاتین ها است

 

23-در کلاچهای اصطکاکی با فنر خورشیدی وظیفه شاخه کلاچ را کدامیک از قطعات زیر انجام می دهد؟آسیابک

 

24-وظیفه دنده های هرزگرد در دفرانسسیل چه می باشد؟تنظیم دور چرخهای در سرپیچهای می باشد

 

25-بعد از کف تراشی سر سیلندر بهتر است....؟از دو واشر اسفاده کنیم

 

26-سه قسمت اصلی تورک کنورتور را مشخص کنید؟ پمپ-توربین-استاتور

 

27-هنگام رها نمدن پدال بعد از عمل ترمز گرفتن در اتومبیل های مجهز به بوستر ترمز اگز هر چهار چرخ در حالت ترمز بماند عیب از کدام قطعه می باشد؟ خرابی سوپاپ تنفس بوستر ترمز

 

28-چرا سیستم ترمز چرخهای جلو از چرخهای عقب ؛قوی تر از طراحی می شود؟ زیرا چرخهای جلو در هنگام ترمز تحت بار بیشتری قرار می گیرند.

 

29-در یک موتور بوش تر .....؟آب مستقیما با جدار بوش تماس دارد/

 

30-در جعبه دنده کشویی شرط درگیرشدن دو دنده در حالت حرکت ، برابری کدام مورد آنهاست؟تعداد دندانه ها

 

31-کدام مورد از وظایف دنده برنجی در گیربکس های سنکرونیزه نسیت؟محدود کردن خار موشکی برای جلوگیری تز خارج شدن آن

 

32-کدام مورد از مزایای دنده های مورب نیست؟ درگیری تدریجی با یکدیگر

 

33-وظیفه چهار شاخه گاردن (قفل گاردن)عبارتست از؟تغییر زاویه و گرفتن ارتعاشات

 

فصل سوم

1-فیلتر 02/0 اینچ برابر است با: 50/0 میلیمتر

 

2- برای روغن کاری ضمن قلاویز کردن؟ از آب و صابون استفاده کنید.

 

3- در پیچهای اینچی گام پیج برابر است با؟ تعداد دنده در یک اینچ

 

4- فرنگی پیچ یکی از اتصالات ..............در صنایع فلزی و ورقکاری می باشد؟ورق ها

 

5-تعداد صفحات مثبت و منفی در باطری 12 ولت 11 پلیت چند عدد می باشد؟66

 

6-واحد مقاومت الکتریکی چیست؟اهم

 

7-با افزایش مقاومت جریان چه تغییری می کند؟ زیاد می شود

 

8-برق چراغهای جلو از کجا گرفته می شود؟ مستقیم می گیرند

 

9-اگر در یک مدار سری یک مصرف کننده قطع شود چه اتفاقی می افتد؟ کلید مدار خاموش می شود

 

10-هنگام تنظیم دلکو در موتور خاموش (استاتیک)بوسیله لامپ؟دو سر سیم لامپ را به یکی به بدنه و دیگری به

منفی کوئل متصل می کنیم.

11-در صورت نیم سوز بودن خازن دلکو؟جرقه در دهانه پلاتین قوی تر است

.

12-کدام گزینه از آثار لغزش صفحه کلاچ است؟کاهش شتاب گیری خودرو و نیروی کششی خودرو

 

13-وظیفه سیستم سنکونیزاسیون در جعبه دنده چیست؟یکنواخت کردن دور چرخ دنده با محور اصلی

 

14-هنگام ترمز گرفتن در حال حرکت اتومبیل به سمت راست کشیده می شود؟لنت ها چرخ ها گلاژ نیست و سمت راست زودتر ترمز می شود.

 

15-حداکثر لقی فلکه فرمان جقدر است؟ 30 میلیمتر

 

16-خلاصی افقی میل سوپاپ را چگونه آزمایش می کنند؟با فیلر و ساعت اندازه گیری با پایه مغناطیسی

 

17-چنانچه فاصله انگشتی و ساقه سوپاپ کمتر از مقدار توصیه شه باشد(در سر سیلندر چدنی) ؟ مقدار باز شدن سوپاپها افزایش و سوپاپها در دور باز می مانند.

 

18-هنگام اندازه گیری کمپرس سیلندر ها موتور،مقدار کمپرس خوانده شده دو سیلندر مجاور هم کمتر از مقدار اصلی باشد پس ؟سوختگی واشر سر سیلندر و عیوب در آن

 

19-در یک کاربراتور ونتوری ثابت در دهانه ای ، دریچه گازی دهانه دوم به چه وسیله ای باز می شود ودر چه دوری از دورموتور؟در دورهای متوسط بوسیله اهرم گاز.

 

20-چراغ عیب یابی یک اتومبیل با موتور انژکتوری روشن می ماند عیب از کجا می تواند باشد؟سنسور فشار هوای ورودی (MAP)

21-قطع کردن مدار پمپ بنزین و سایر عملگرها در تصادفات شدید یا زمان واژگونی اتومبیل وظیفه کدامیک از قطعات ذیل است؟سوئیچ ثقلی (اینرسی)

 

22- تنطیم دور موتور در خودرو های انژکتوری وظیفه کدام قطعه می باشد؟ استپرموتور

 

23-کدام یک از قطعات زیر اجزای تورک کنوتور نمی باشد؟خورشیدی

 

24-کلاچ یکطرفه در کدام قطعه از تورک کنورتور وجود دارد؟ استاتور

 

25-توربین میتواند تا حدودی افزاینده .......باشد؟گشتاور

 

26-عامل افزایش گشتاور دیفرانسیل کدام است؟پینون و کرانویل

 

27-کدام چرخ دنده در سر پیچ ها از چپ شدن اتومبیل جلوگیری می کند؟دنده هرزه گرد

 

28-سوپاپ اطمینان روغن (بای پاس)کجا قرار دارد و چه وظیفه ای دارد؟در اویل پمپ-تنظیم فشار روغن

 

29-گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی می شود؟بزرگ شدن اتاق احتراق

 

30-عامل پیچید گی میل لنگ چیست؟ استفاده از دنده معکوس بی موقع

 

31-خاصیت شکاف عمودی در بعضی پیستونها چیست؟دادن خاصیت ارتجاعی به پیستون

 

32-کدام عامل زیر باعث کاهش نسبت تراکم می شود؟کف تراشی سر سیلندر

 

33-مزیت مهم زاویه کستر مثبت چیست؟برگشت سریع فرمان بعد از پیچیدن

 

34-کار اصلی میل موچ گیر؟تعداد فشار هر دو چرخ در سر پیچها میباشد.

 

 

فصل چهارم

1-برای براده برداری فلزات نرم از چه سوهانی استفاده می شود؟سوهان آچ ریز

 

2-دقت اندازه گیری میکرومتر؟از کولیس بیشتر است.

 

3-یک کیلوگرم متر برابر با ؟2/7 فوت پوند است.

 

4- ساییدگی و شل شدن زنجیر جلو موتور؟ایجاد سرو صدا می نماید، احتمال بهم خوردن تایمر موتور می باشد.

 

5-دریچه گاز ورود گاز و خروج دود در موتور دو زمانه بنزینی چگونه باز و بسته می شود؟با حرکت پیستون

 

6- علل تاب برداشتن سر سیلندر ؟گرم کردن موتور،یکنواخت بسته نشدن پیچ های سر سیلندر

 

7-علت وجود فاصله در دهانه رینگ ها برای چیست؟محلی برای انبساط رینگ در هنگام ازدیاد گرما

 

8-در موقع نصب رینگ ها باید؟پله و یخ داخلی به طرف بالا و پله پخ خارجی به طرف پایین باشد.

 

9-وظیفه سوپاپ اطمینان اویل پمپ عبارتست از ؟ ثابت نگه داشتن فشار روغن در هنگام افزایش بیش از استاندارد فشار روغن

 

10-کنترل و آزمایش (فیلر گیری قطعات پمپ روغن)؟بین سر دنده و در پوش پوسته انجام می گیرد

.

11-کدامیک از عوامل زیر باعث روغن سوزی در موتور می گردد؟گشاد شدن گاید سوپاپ ، خرابی رینگ ها و خوردگی جدار سیلندر

 

12-اگر لوله ارسال بین باک و پمپ بنزین سوراخ باشد؟سوخت کسر می آورد، سوخت از لوله نشت می کند

13-مدار پمپ شتاب در کاربراتور؟در هنگام سبقت و زمان پدال زدن سریع برای چند لحظه کار می کند

.

14-پوستر ترمز در موتور های هیدرولیکی؟نیروی لازم را برای ترمز کردن توسط راننده کاهش می دهد.

 

15-هنگام ترمز گرفتن در حال حرکت اتومبیل به سمت راست کشیده می شود؟لنت های چرخ هارگلاژ نیست و

 سمت راست زودتر ترمز می شود.

 

16-ترمینال و گیره باطری را با چه جیزی پوشش می دهند؟هیچکدام

 

17-موقع باز کردن قطبین از روی باطری؟اول کابل منفی را باز می کنیم

 

18-علت بیرون زدن واسکازین از گیربکس؟خرابی واشر جات وهرز شدن پیچ تخلیه،گرفتگی سوراخ های هوای آزاد و ترک بدنه است،خرابی کاسه نمد

.

19-رسوب گرفتگی لوله های رادیاتور را؟بوسیله فشار آب زیاد تمیز می نماییم،بوسیله فشار کمپرسور تمیز می نماییم،با باز کردن منبع های بالا و پایین رادیاتور لوله ها را سیخ میزنیم و تمیز می کنیم.

 

20-پولک های بغل سیلندر کردن ؟ برای راحت تر ریخته گیری اولیه موتور می باشد

21-وظیفه درب رادیاتور چیست؟داری دو سوپاپ یکی بر خروج بخاری و آب اضافی و دیگری برای ایجاد نشدن خلا هنگام سرد شدن آب است.

 

22-در یک موتور با بوش تر ؟آب مستقیما باجدار بوش تماس دارد

 

23-شیب داشتن چرخ به داخل و خارج  را چه مینامند؟ کمبر منفی یا مثبت

 

24-چنانچه خلاصی کلاچ خیلی زیاد باشد؟ کلاچ میلغزد

 

25-هنگام گرفتن ترمز معمولا؟ ترمز چرخها ی جلو قویتر از چرخ های عقب عمل می کند

 

26-انتقال نیرو میل لنگ به میل سوپاپ؟ به صورت دنده با دنده صورت می گیرد، به صورت دنده با زنجیر صورت می گیرد،به صورت دنده با تسمه صورت می گیرد

 

27-نسبت گردش میل لنگ به میل سوپاپ؟ دو دور میل لنگ یک دور میل سوپاپ

 

28-علت گرم کردن موتور؟ خرابی واتر پمپ است،خرابی ترموستات است،شل بودن یا بریدن تسمه پروانه است

 

29-علت جک کردن واتر پمپ چیست؟خرابی فیبر و فنر واتر پمپ است

 

30-وظیفه سوپاپ روی ترموستات؟ورود بخاری آب و حبابهای آب از موتور به رادیاتور است

 

31- سوپاپ اطمینان روغن وظیفه کنترل فشار

 

32- از خواص روغن......................................وحل نمودن...............است؟معلق نگه داشتن براده و مواد خارجی ،کربن و اسیدهای حاصل از احتراق

 

33-علت ضعیف کار کردن 2 سیلندر بغل هم معمولا؟در اثر سوختن واشر سر سیلندر می کند

 

34-در اثر تمام شدن صفحه کلاچ و رسیدن آن به میخ پرچ ؟اتومبیل در گاززدن بکسواد می کند

 

35-در اثر سائیدگی شدن دنده زیر؟فقط در دنده 3و2و1صدا می دهد

 

36-مجموعه سیستم سنکرونیزه (گیربکس دنده ای )؟هماهنگ کننده دور دنده متناسب با دور موتور به هنگام تعویض دنده.

فصل پنجم ( مهم )

1-  تیغه اره بر چه اساسی انتخاب می کنیم ؟  طول و جنس قطعه

2-  برای سفت کردن پیچهای سرسیلندر ماشین از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ آچار ترکمتر درجه ای

3-  در پیچهای اینچی گام پیچ برابر است با : تعداد دنده در یک اینچ

4-  معادل میلیمتری آچار اینچی 16/15 چقدر است ؟ 24 میلیمتر

5-  واحد فشار کمپرس در سیستم متریک چیست ؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع kg/Cm2

6-  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ورق ها در صنایع فلزی ورقکاری می باشد .

7-  هرچه سیستم در مدار داغتر می شود مقاوت آن در مقابل عبور جریان : بیشتر می شود .

8-  حرکت الکترون در یک هادی را چه می نامند ؟ جریان الکتریسیته

9-  واحد ظرفیت باطری چیست ؟ آمپرساعت

10-مقدار بار الکتریکی که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می کند ....... نام دارد ؟ شدت جریان الکتریکی

11-واحد مقاومت الکتریکی چیست ؟آمپر

12- جهت استفاده از باطری کمکی بایستی باطریها به چه روشی بسته شوند ؟ موازی

13- واحد شدت جریان را با چه علامتی نشان می دهند ؟ A

14- واحد توان الکتریکی را با چه علامتی نشان می دهند ؟ W

15- اگر جرقه از وایر کویل به ترمینال وسط درب دلکو وجود داشته باشد ولی از وایرها به سر شمع ها نیاید ممکن است ؟

ممکن است عیب از چکش برق و ذغال درب دلکو و وایر باشد .

16-ولتاژ بالای جرقه زنی توسط کدامیک از قسمت های جرقه زنی حاصل می شود ؟ کویل

17- در صورتی که صفحه کلاژ خورده شود خلاصی پدال گاز چه تغییری می کند ؟ زیاد می شود .

18- کدامیک از قطعات زیر نقش هماهنگ کننده ( سنکرون) بین دو دنده را بر عهده دارند ؟ کشویی و مغزی

19- جهت خارج کردن شافت های ورودی و اصلی در جعبه دنده پیکان کدام قطعه باید از جای خود خارج شود ؟

شافت دنده عقب

20- در سیستم ترمز چه عاملی باعث باز شدن سوپاپ هوا در بوستر ترمز می شود ؟ خلا کاسه

21- در زمان ترمز ، ترمز پدال کم کم پایین می رود و روغن کم نمی کند ، علت چیست ؟ سیستم هواگیری نشده است .

22- چنانچه جهت قرار گرفتن پیستون مشخص نشده باشد ؟ قسمت سنگینی پیستون به طرف جلوی موتور قرار می گیرد

23 تغییر فاصله انگشتی و ساب سوپاپ ؟ قدرت موتور را کاهش می دهد .

24- موتورهای احتراقی ؟ را درون سوز می گویند .

25- اندازه گیری کمپرس مونتور با کمپرس سنج دریچه گاز باید .... باشد ؟ بسته

26-در هزار دور موتور دوزمانه چند کورس حرکت خطی پیستون صورت می گیرد ؟ دوهزار کورس خطی

27- وظیفه سوپاپ خلا درب رادیاتور چیست ؟ جلوگیری از ایجاد خلا در رادیاتور

28- کدامیک از مخلوط های زیر مناسب به دور آرام است ؟ یک گرم بنزین دوازده گرم هوا

29- علت فلوت کردن رادیاتور چیست ؟ خرابی مدار شناور می باشد .

30 سنسور ATC همان .... می باشد ؟ سنسور دمای هوای ورودی

31- مقاومت NTC در اثر بالارفتن دما ؟ مقاومتش کم می شود .

32- هنگام کار با جرثقیل باید از آن ....... بگیریم ؟ فاصله

33- سوئیچ ...... وظیفه قطع کردن جریان ولتاژ مدار پمپ بنزین و سوخت رسانی را به عهده دارد .  سوئیچ اینرسی

34- اور درایو به چه حالتی در جعبه دنده می شود ؟ دور شافت ورودی و خروجی برابر است .

35- در استاتور یک ............ وجود دارد ؟ کلاج یکطرفه

36- وظیفه مجموعه خورشیدی چیست ؟ افزایش گشتاور ، کاهش دور

37- محل قرار گرفتن گاورنر در جعبه دنده های اتوماتیک کجا می باشد ؟  شافت خروجی جعبه دنده .

38- کار کرانویل در دیفرانسیل چیست ؟ حرکت دورانی گاردان را با تغییر جهت به اندازه نود درجه با نیروی بیشتر و سرعت کمتر تبدیل می کند .

39- برای تنظیم لقی دنده های پنیون و کرانویل از کدام وسیله اندازه گیری استفاده می شود ؟ ساعت اندازه گیری

40- چرا یکطرف گاردون کشویی است ؟ برای اینکه فاصله گیربوکس و دیفرانسیل روی جاده ثابت نیست .

41- در صورت گیرپاچ ترموستات در حالت باز چه اشکالی به وجود می آید ؟ موتور گرم می کند .

42- کجی شاتون چه اثری روی میلرنگ دارد ؟ باعث بریدن میلرنگ می شود .

43- گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی میشود ؟ بزرگ شدن اتاق احتراق

44- عامل پوزه ای شدن سیلندر چیست ؟ خمیدگی شاتون

45-در چه حالتی روغن سوزی و سیاه کردنم موتور بیشتر و کاهش فشار کمتر است ؟ دو پهنی سیلندر

46- اگر سوپاپ گاز موتری 240 درجه باز بود و 45 درجه ریتار داشته باشد و سوپاپ دود 245 درجه داشته باشد و 40 درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ ها چند درجه است ؟ 40درجه

47- اگر سوپاپ گاز موتوری 15 درجه آوانس و 60 درجه ریتار شود این سوپاپ چند درجه باز است ؟ 255 درجه .

48- علت روغن ریزی فرمان چیست ؟ خرابی کاسه نمک

49- بالانس نبودن یکی از تایرهای جلو باعث ؟ ایجاد کشش به سمت همان تایر می شود .

50مراقبت های اولیه از بیمار بیهوش تا رسیدن به بیمارستان عبارت است از ؟

بیمار را در وضعیت بین پهلو و به رو با قرار دادن بالشت زیر سینه بخوابانید در صورت پایین بودن درجه حرارت بدن روی بیمار پتو بیندازید .

فصل( ششم)

1)  یک کیلوگرم متر برابر است با:7/2 فوت پوند

 

2)  جهت دندانه تیغ اره در موقع اره کاری به چه سمتی باید باشد؟باید رو به عقربه باشد

 

3)  واحدفشار کمپرس درسیستم متریک چیست؟ کیلو گرم بر سانتی متر kg/cm2

 

4)  واحدسطح وواحدحجم در سیستم متریک؟  سانتی متر مربع وسانتی متر مکعب

 

5)  چپ و راست بودن دنده های تیغ اره به منظور:سهولت حرکت وجلوگیری از اصطحکاک میباشد

 

6)  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ............درصنایع فلزی ورقکاری می باشد.؟ ورق ها

 

7)  آمپرمتر در مدار به چه صورت بسته می شود.؟سری

 

8)  واحد ظرفیت باتری چیست؟ آمپر ساعت

 

9)  ولت متر در مدار به چه صورت بسته می شود؟موازی

 

10)  حرکت الکترون در یک هادی را چه می نامند؟جریان الکتریسیته

 

11)  واحدتوان الکتریکی چیست؟ اهم

 

12)  در مقابل متغیر ptc با افزایش دما مقدار مقاومت چه تغییری میکند؟ زیاد میشود

 

13)  تعداد صفحات مثبت ومنفی در باطری 12ولت 11پلیت چند عدد میباشد؟ 66

 

14)  خروجی سوییچ ترمینال جرقه با چه علامتی مشخص می شود؟ing

 

15)  اگر موتور چهارزمانه ای 400دور در دقیقه بزند هرشمع چندبار جرقه میزند؟ 2000مرتبه

 

16)  دنده کیلومترشمار در کجا نصب می شود؟ بر روی محور خروجی جعبه دنده

 

17)  کدام گزینه از آثار لغزش صفحه کلاج است؟ کاهش شتاب گیری خودرو ونیروی کششی خودرو

 

18)  کدامیک از قطعات گیربکس باعث یکپارچه شدن شفت ودنده اصلی میگردد؟ کشویی و برنحی

 

19)  ترمز هیدرولیکی باعث............می شود.؟ تعادل فشار در همه جرخها

 

20)  سیستم ترمز دوبلکس دوبل یعنی:؟ یک پمپ دو پیستولی استفاده میشود

 

21)  علت کم و زیادشدن قشار روغن موتور در دور ثابت:؟فشنگی  روغن معیوب است

 

22)  علت دو فنر بودن سوپاپ ها دربرخی از موتور های پر دور برای چیست؟؟ارتعاش کمتر-چرخش بیشترسوپا پ-سریعتر بسته  شدن سوپا پ

 

23)  علت نصب لوله های بخاری قبل از ترموستات؟ ارسال آب گرم موتور به حالت گردش در مداریه بخاری

 

24)  سوراخ روی پیستون کاربراتور استرامبورگ(پیکان)در کدام سمت قرار میگیرد؟ بطرف دریچه گاز

 

25)  سوپاپ اطمینان فیلتر روغن (داخل پوسته فیلتر روغن):؟در حالت کثیف بودن بیش از حد فیلتر روغن عمل می نماید

 

26)  ثابت نگه داشتن فشار سوخت وظیفه کدام قطعه میباشد؟رگولاتور

 

27)  دلیل استفاده از روغن در کاربراتور پیکان چیست؟تاخیر در حرکت پیستون جهت شتاب گیری بهتر و جلوگیری از نوسان پیستون

 

28)  در کدام حالت مدار قدرت کاربراتور فعال می شود؟  زیر بار

 

29)  سنسور اکسیژن(λ)درکجا قرار میگیرد؟ در سر راه دود خروجی فرار میگیرد

 

30)  در اتومبیل های انژکتوری اگر در هنگام گرفتن کولر ویادر دور آرام اتومبیل خاموش شود عیب از کجاست؟استپر موتور

 

31)  محل قرار گرفتن سنسور اکسیژن کجای موتور می باشد؟مانیفولد دود

 

32)  برای بریدن فطعه فلز فولادی از چه نوع تیغ اره ای استفاده می شود؟ تیغ اره دندانه ریز

 

33)  اجزای تشکیل دهنده مبدل گشتاور کدامند؟پمپ- استاتور-توربین

 

34)  تمام وضیعت هایی که در جعبه دنده اتوماتیک انجام می شود به عهده کدام قسمت می باشد؟کلاچهای چند  صفحه ای

 

35)  وظیفه مجموعه خورشیدی چیس؟ افزایش گشتاورو کاهش دور

 

36)  اجزای تشکیل دهنده جعبه دنده اتوماتیک کدامند؟تورک کنورتور- مجموعه خورشیدی-پمپ-باند ها وترمزها-کلاچهای چند صفحه ای

 

37)  عامل افزایش گشتاور دیفرانسیل کدام است؟پی ینون و کرانویل

 

38)  در دیفرانسیل دور........و گشتاور...... پیدا میکند.؟ کاهش-افزایش

 

39)  وظیفه چهار شاخه گاردان چیست؟ امکان تغییر زاویه میل گاردان رافراهم می سازد

 

40)  روغن سوخته چه نوع روغنی است؟ روغنی است که مواد شیمیایی خود را از دست می دهد

 

41)  کجی شاتون چه اثری روی میل لنگ دارد؟ باعث بریدن میل لنگ می شود

 

42)  عامل کوزه ای شدن سیلندر چیست؟ پیجش میل  لنگ

 

43)  اگر سوپاپ گاز موتوری 240درجه باز بوده و45درجه ریتارد داشته باشد وسوپاپ دود 245 درجه بازو40درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ ها چند درجه است؟ 40 درجه

 

44)  در چه حالتی روغن سوزی و سیاه کردن روغن موتور بیشتر وکاهش فشار کمتر است؟  حالت کوزه ای سیلندر

 

45)  در صورت گیرپاژ ترموستات در حالت باز چه اشکالی به وجود می آید؟ موتور سرد کار می کند

 

46)  تفاوت عمده سیستم خنک کاری مدار بست وباز در چیست؟ در درب رادیاتور

 

47)  وظیفه فنر های روی هزارخاری جعبه فرمان چیست؟جذب ضربات وارده از چرخ به جعبه فرمان

 

48)  وظیفه میل تعادل عرضی در خودرو ؟ متعادل کننده نیروی وارده بر چرخها است

 

49)  ویژگیهای خروج گازco2ازکپسول چگونه است؟ آرام و با فشار زیاد

 

50)  قطعه ای که اثرات و ضربات ناشی از جاده را به اتومبیل مستهلک می کند چه نام دارد؟ فنر و کمک فنر

 

فصل (هفتم)

1)  واحدفشارکمپرس درسیستم متریک چیست؟    کیلوگرم برسانتی متر مربع kg/cm2

2)  برای برداشتن براده ازسطوح نرم از .................استفاده می شود.    سوهان تک آجه یانرم

3)  دوکیلوگرم بر سانتی متر مربع چند psi می باشد؟

4)  چرا قطر بالا وپایین مته مارپیچ با هم اختلاف دارند؟

5)  دقت میکرومتر اینچی ........است.    in0/01

6)  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ................. درصنایع فلز کاری ورقکاری می باشد.  ورق ها

7)  در مقاومت متغیر ptc باافزایش دما مقدار مقاومت چه تغییری می کند؟ زیاد می شود.

8)  واحدظرفیت باطری چیست؟    آمپر ساعت

9)  حرکت الکترون در یک هادی راچه می نامند؟  جریان الکتریسیته

10)  واحد اندازه گیری انرژی الکتریکی کدامیک از موارد زی است؟  کیلووات ساعت

11)  واحدشدت جریان پیست؟  آمپر

12)  هرچه سیم در مدار داغتر شود مقاومت آن درمقابل عبور جریان:   بیشتر می شود

13)  چه نوع برقی از باطری خودرو گرفته می شود؟    جریان مستقیم

14)  ورودی سوییچ باچه علامتی مشخص می شود؟     BAT

15)  عیوبی که باعث بکسواد صفحه کلاچ می گردند عبارتنداز: چرب شدن لنت صفحه کلاچ-به پرچ رسیدن لنت-ضعیف شدن فنرهای دیسک

16)  دلیل استفاده از کلاچ در خودرو چیست؟امکان قطع و وصل نیرو ازموتوربه جعبه دنده

17)  چرا باید بین میله اصلی فشاردهنده و پیستون سیلندر اصلی ترمز مقداری خلاصی باشد: زیرا سیستم ترمز بافشارکم پدال ترمز زود عمل نمی کند.

18)  حجم اتاق احتراق چیست؟    فضای موجود بالای نقطه مرگ

19)  کثیف بودن بیش از حد فیلتر روغن باعث: باعث می شود روغن تصفیه نشده از فیلتر عبور کند.

20)  اگر پایه شمع قهوه ای روشن و الکترود آن به رنگ سفید باشد پس:  موتور در شرایط خوبی کار نمی کند.

21)  خلاصی شعاعی فرمان نباید از ............... بیشتر باشد. 10تا 15درجه

22)  اگر قسمت وسط لاسنیک تایرساییده شود عیب از:     باد لاستیک زیاد است.

23)  در سریع تبخیر شدن سوخت کدامیک از عوامل زیر نقش مهمی دارند؟ پودر- خلا-گرما

24)  مقاومت NTC  در اثر بالا رفتن دما:     مقاومتش کم می شود .

25)  سنسور ATC  همان ............. می باشد.     سنسور دمای هوای ورودی

26)  بازدید شمع ها در هر چند هزار کیلومتر می باشد.

27)  در استاتور یک ............ وجود دارد. کلاچ یک طرفه

28)  مجموعه دنده های سیاره ای در کدام جعبه دنده وجود دارد؟   اتوماتیک

29)  تمام وضعیتهایی که در جعبه دنده اتوماتیک انجام می شود به عهده کدام قسمت می باشد؟ کلاچهای چند صفحه ای

30)  وضعیت دنده هرز گردها در هوزینگ:امکان اختلاف دور در دو چرخ است.

31)  تاب داشتن پوسته یا اکسل دیفرانسیل باعث: بریدن شفت پلوس می گردد.

32)  عامل کوزه ای شدن سیلندر چیست؟  خمیدگی شاتون

33)  مزایای سیستم میل سوپاپ رو چیست؟   انبساط و فرسایش دستگاه سوپاپ کمتر است.

34)  عامل پیچیدگی میل لنگ چیست؟  استفاده از دنده معکوس بی موقع

35)  وظیفه سوپاپ لغزان ترموستات چیست؟ خروج بخارات آب قبل از باز شدن ترموستات

36)  علامت(F-HC) روی پیستون به ترتیب نشانه چیست؟طرف جلو موتور نسبت تراکم زیاد

37)  گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی می شود؟ بزرگ شدن اطاق احتراق

38)  بهترین نوع فرمان در جعبه دنده ساده کدام است؟ شانه ای

39)  در سیستم فنربندی وتعلیق حذف نوسانات فنر به چه وسیله ای انجام می شود؟ کمک فنر

40)  خطرناک ترین شکستگی کدام است؟ جمجه ستون فقرات دنده و گردن

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:28  توسط مهندس سیاوش کرمی  |